De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Defalque

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Brigitte Defalque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Brigitte Defalque

Cumuleo