De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Florence Degroot

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Florence Degroot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Florence Degroot

Cumuleo