De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michèle Delannoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michèle Delannoy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michèle Delannoy

Cumuleo