De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Delaunois

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Delaunois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Delaunois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Delaunois

Cumuleo