De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stern Demeulenaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Stern Demeulenaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stern Demeulenaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stern Demeulenaere

Cumuleo