De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Denys

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André Denys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Denys

Cumuleo