De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Vedrin

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Vedrin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Vedrin

Cumuleo