De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vekemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Maria Vekemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Maria Vekemans

Cumuleo