De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Désirée Velazquez

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Désirée Velazquez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Désirée Velazquez

Cumuleo