De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Deswaene

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Yves Deswaene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Yves Deswaene

Cumuleo