De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Devogele

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Devogele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Devogele

Cumuleo