De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Draps

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Draps
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Draps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Draps

Cumuleo