De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André du Bus de Warnaffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André du Bus de Warnaffe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André du Bus de Warnaffe

Cumuleo