De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dubuisson

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Dubuisson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Dubuisson

Cumuleo