De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Duchêne

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André Duchêne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Duchêne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Duchêne

Cumuleo