De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Duchene

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Duchene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Duchene

Cumuleo