De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dumortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Dumortier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Dumortier

Cumuleo