De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Durnez

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Durnez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Durnez

Cumuleo