De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Dürnholz

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Dürnholz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Dürnholz

Cumuleo