De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Eliaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Eliaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Eliaerts

Cumuleo