De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Verborg

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Verborg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Verborg

Cumuleo