De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Faes

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Faes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Faes

Cumuleo