De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Flament

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Flament
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Flament

Cumuleo