De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Foccroulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Foccroulle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Foccroulle

Cumuleo