De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Forest

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Forest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Forest

Cumuleo