De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Francken

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Francken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Francken

Cumuleo