De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chantal Gaillard-Frisque

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Chantal Gaillard-Frisque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Chantal Gaillard-Frisque

Cumuleo