De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Verdeyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Armand Verdeyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Armand Verdeyen

Cumuleo