De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catharina Geernaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Catharina Geernaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Catharina Geernaert

Cumuleo