De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Geivaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Geivaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Geivaerts

Cumuleo