De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Gengoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Gengoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Gengoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Gengoux

Cumuleo