De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Gerard

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Gaston Gerard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Gaston Gerard

Cumuleo