De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Geuens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Geuens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Geuens

Cumuleo