De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Goedhuys

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Goedhuys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Goedhuys

Cumuleo