De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liliane Goyvaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Liliane Goyvaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Liliane Goyvaerts

Cumuleo