De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van MichaŽl Guyot

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door MichaŽl Guyot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door MichaŽl Guyot

Cumuleo