De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Hans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Véronique Hans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Véronique Hans

Cumuleo