De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alois Verheyden

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alois Verheyden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alois Verheyden

Cumuleo