De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Heremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Heremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Patrick Heremans

Cumuleo