De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Herremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Herremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Herremans

Cumuleo