De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Hoebeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Marie Hoebeke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Marie Hoebeke

Cumuleo