De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Verhoeve

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine Verhoeve
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Martine Verhoeve

Cumuleo