De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Hoes

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Johan Hoes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Johan Hoes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Johan Hoes

Cumuleo