De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gustave Hofman

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Gustave Hofman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Gustave Hofman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Gustave Hofman

Cumuleo