De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Holtz

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Holtz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Holtz

Cumuleo