De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Hoogewijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Robert Hoogewijs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Robert Hoogewijs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Robert Hoogewijs

Cumuleo