De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudy Huart

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Claudy Huart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Claudy Huart

Cumuleo