De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Hubau

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Karel Hubau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Karel Hubau

Cumuleo