De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Huin

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Huin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Huin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Huin

Cumuleo