De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Istat

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Gisèle Istat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Gisèle Istat

Cumuleo